Corona Protocol

De veiligheid en gezondheid van onze gasten heeft onze topprioriteit. Om de veiligheid van u en onze medewerkers conform het advies van RIVM te waarborgen is het volgende protocol van kracht.

Algemene richtlijnen voor de gasten

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. M.u.v.:

 


Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
Was bij binnenkomst grondig je handen of reinig met desinfectie gel.
Was na het toiletbezoek grondig je handen.
Betaal zoveel als mogelijk contactloos (pin of mobiel).
Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5 m regels van de overheid dan kan de toegang tot het
horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.