Corona Protocol

De veiligheid en gezondheid van onze gasten heeft onze topprioriteit. Om de veiligheid van u en onze medewerkers conform het advies van RIVM te waarborgen is het volgende protocol van kracht.

Algemene richtlijnen voor de gasten

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. M.u.v.:

Aan een tafel mogen maximaal 2 personen zitten, tenzij het gaat om een
gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat.

Aan de bar mogen maximaal 2 personen naast elkaar staan of zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat.

2. Op het terras mogen uitsluitend zitplaatsen zijn.
3. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
4. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
6. Was bij binnenkomst grondig je handen of reinig met desinfectie gel.
7. Was na het toiletbezoek grondig je handen.
8. Betaal zoveel als mogelijk contactloos (pin of mobiel).
9. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5 m regels van de overheid dan kan de toegang tot het
Horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.


Restaurant/bar

1. Wij werken uitsluitend met reserveringen.
2. Bij ontvangst moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
3. Was bij binnenkomst grondig je handen of reinig met desinfectie gel.
4. Tussen U en andere gasten zit minimaal 1,5M afstand.
5. Aan een tafel of aan de bar mogen maximaal 2 personen zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat.
6. Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen
medewerkers binnen 1,5m aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten.
7. Was na het toiletbezoek grondig je handen of reinig met desinfectie gel.
8. Tafels, stoelen en menukaarten worden grondig gereinigd als gasten het
horecabedrijf hebben verlaten.
9. Betaal zoveel als mogelijk contactloos (pin of mobiel).


Terras

1. Gasten mogen alleen maar zitten op een terras.
2. Minimaal 1,5 meter afstand tussen de tafels.
3. Meer dan 2 personen aan één tafel zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
4. Bediening aan tafel op het terras (incl. bestelling opnemen en afruimen) kan alleen als er een controlegesprek heeft plaats gevonden met de gasten, om de gezondheidsrisico’s in te schatten en er geen gezondheidsrisico’s zijn vastgesteld.
5. Betaal zoveel als mogelijk contactloos (pin of mobiel).
6. Tafels, stoelen en menukaarten worden grondig gereinigd als gasten de tafel hebben verlaten.